Tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas


25-Sep-2018 11:26

Marami siyang napuntahang magandang lugar at iba’t ibang tao ang kanyang nakasama.

Bagamat napagtala siya bilang mandaragat huminto para lamang maipagpatuloy niya ang pag-aaral sa pagpinta.

Sa panahong ito isinulat niya ang kanyang tanyag na akdang “Tunay na Dekalogo“.

Noong 1899, si Mabini ay nadakip ng mga Amerikano sa Nueva Ecija at ipinabilanggo.

Si Mabini ay nagkasakit noong 1896 ng “infantile paralysis“ na lumumpo sa kanya.

Ipinasundo siya ni Aguinaldo at sila’y nagkamabutihan.

tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-4

Xcam chat

tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-1

dwayne the rock johnson dating

Makaraang magapi ng Estados Unidos ang Espanya noong 1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupo bilang unang pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 1899.

Nagtrabaho din siya bilang clerk, sales agent at bodegista (warehouseman).

Nahilig siyang basahin ang mga nobela ni Jose Rizal at nang itinatag ang La Liga Filipina, sumapi siya kasama ni Apolinario Mabini.

Sa Unibersidad ng Santo Tomasnaman siya nakapagtapos ng pagkaabogado noong 1894.

Samantalang nag-aral ng batas, sumapi siya sa La Liga Filipina ni Jose Rizal.Siya ay natuto ng abakada mula sa kanyang ina at ang pagsulat ay sa kanyang ingkong natutuhan.Nag-aral siya sa mataas na paaralan at nagpatuloy sa Colegio de San Juan de Letran na kung saan natamo ang katibayan sa pagka-Bachiller en Artes at naging propesor sa Latin.Siya ay nagsimulang mag-aral sa paaralan ni Don Guillermo Osmeña sa Meisic sa Binondo, Maynila subalit siya’y maagang nahinto sa pag-aaral.